Ny skytter

Dersom du er ny skytter, du er medlem i NJFF og du ikke er registrert i skytterregisteret, så kan du registrere deg her.
Dersom betingelsene er oppfylt så hentes medlemsdataene dine fra medlemsregisteret. Så kan du velge Jeger/Sporter klasse og få beregnet riktige klasser.
Når dette er gjort blir klasseføringen sendt til NJFFs medlemsregister slik at du kan ta ut nytt medlemskort med klasseføringskort.
Medlemsregisteret blir oppdatert umiddelbart når denne prosessen er ferdig.
Lykke til!
Det finnes en skytter med dette medlemsnummeret fra før
An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙