STEVNERAPPORTER

Rapportering av resultater fra stevner kan gjøres på to måter, enten ved å sende inn fil generert av TreffData eller ved å fylle ut standard Excel-ark.

Husk at medlemsnummeret i NJFF alltid er nøkkelfelt for data til databasen. Dersom dette er feil blir rapporteringen kanselert eller feil.

I begge tilfeller skal data sendes til This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Resultater fra stevnene blir kjørt mot NJFFs medlemsregister og klasseføringsdatabasens skytterregister. Nye skyttere blir lagt til etter hvert, men det kan hende at det tar litt tid fra stevnet registreres til skytter blir registrert. Vi kjører oppdateringer regelmessig.

 

Her er Excel-arket som skal brukes for rapportering.