VELKOMMEN TIL JAKTSKYTING.NO

 

Velkommen til Jaktskyting.no

Meny for mobil/nettbrett ligger oppe til venstre!

 

 

Klasseføring for 2020 er lagt ut. Sjekk din klasseføring og gi oss tilbakemelding om noe er feil!

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

TreffData

I forbindelse med nye medlemsnummer hos NJFF så oppstår det problemer med ikkemedlemmer og gjester i TreffData ved innrapportering til Jaktskyting.no.

Disse blir gitt nummer fra det høyeste nummeret i TreffDatas medlemsregister.

Dersom treffdatabrukere endrer medlemsnummer 5000000 til  50000000

(Legger til en 0) så løses dette problemet. Medlemmet heter Start gjesteklasse i TreffData.

Ta kontakt om dette er uklart!

Gi gjerne beskjed til stevnearrangører ved påmelding om denne situasjonen!

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Disse sidene er satt opp og driftes av Østerhus Data og Sikkerhet AS for Norges Jeger- og Fiskerforbund.

De inneholder informasjon og resultatservice for NJFFs jaktskytingsstevner.

Databasen som ligger til grunn for dette er NJFFs klasseføringsdatabase.

 

Stevner som rapporteres til oss blir lagt inn og blir med som grunnlag for klasseføring

hvert år. Det er derfor av stor betydning for klasseføringen at resultatene blir rapportert

riktig. I tillegg til klasseføring gis det nå muligheter til å legge ut stevneresultater med

totalliste og klasselister.

 

Stevner MÅ rapporteres enten på excelarket som er laget for dette eller rapportfil fra TreffData.

 

Ta kontakt med oss dersom dere har ønsker og forslag til hvordan disse sidene kan bli bedre!

 

Med vennlig hilsen

Østerhus Data og Sikkerhet AS

Terje Nielsen